UNIVER –ISRAEL
הטעם והארומה המקוריים של הונגריה

הטעם והארומה המקוריים של הונגריה

?מי אנחנו

טנאטרייד מייצגת יצרנים ומותגים יחודיים 
בעלי ערך מוסף אמיתי ללקוח.
אנו גאים ביכולתנו לזהות את ההזדמנויות הנכונות למותגים הנכונים בכל שוק שבו אנו פועלים. 
יכולת זו מזינה צמיחה עתידית באמצעות התרחבות לטריטוריות חדשות וייצוג ספקים נוספים של מותגים משלימים.

טנאטרייד מתנהלת בסטנדטים המקצועיים

הגבוהים ביותר.

טנאטרייד נוהגת ביושרה, בשקיפות וכבוד הדדי, על פי העקרונות שלנו ובהתאם לדרישות ורוח החוק.


153-3-6472075 :טלפון להזמנות: 054-2686285      פקס להזמנות   

?למה אנחנו

טנאטרייד מחוייבת באופן בלתי מתפשר לשירות, צמיחה לטווח ארוך ושיפור מתמיד בכל תחומי הפעילות שלנו .טנאטרייד מצליחה בזכות המודל העסקי שלה, המשלב מצוינות לוגיסטית עם יכולות שיווק ומכירה המשולבות בהגינות ובשקיפות.